קומפוסט שלוחות

קומפוסט שלוחות מיוצר מתערובת נפחית של כ-1.5 נפחי גזם עירוני מנופה ומרוסק וכ-1.0 נפח בוצת שפכים ממכוני טיהור עירוניים.

 

  • התערובת עוברת קומפוסטציה של מעל ל-6 שבועות, הכוללת שלב תרמופילי  (>550C) לאורך 15 ימים לפחות (בתחילת התהליך), שבמהלכם החומר האורגני עובר לפחות חמש הפיכות לקבלת בוצה נקייה מחיידקים פתוגניים. בהמשך הקומפוסט מאוורר על ידי היפוך פעם בשבוע לפחות.
  • הקומפוסט הנוצר בתום התהליך מוגדר כקומפוסט בוצה סוג א' (נקי מפתוגנים ועומד בערכי המתכות הכבדות) על פי תקנות המים (מניעת זיהום מים)(שימוש בבוצה וסילוקה), התשס"ד - 2004, ועומד בתקן הישראלי לקומפוסט (ת"י 801)
  • בתום התהליך ולפני שיווק הקומפוסט עובר ניפוי בנפה בקוטר 15 מ"מ.
  • תכונות ממוצעות של הקומפוסט מפורטות בטבלה 1 של דף מידע לחקלאי (ניתן להוריד בתחתית העמוד).
  • בכל מ"ק של קומפוסט יש בממוצע  כ-17 ק"ג חנקן, 11 ק"ג זרחן (25 ק"ג P2O5) וכ-2.5 ק"ג אשלגן (3 ק"ג K2O).
  • יש ליישם את הקומפסוט בהתאם להנחיות המפורטות בנספח א של דף מידע לחקלאי (ניתן להוריד בתחתית העמוד).
  • יש להדגיש שתוצאות החישובים המפורטים הנם ממוצעים לצורך מידע כללי בלבד. במידה ונדרש מידע נוסף יש לבצע בדיקת מעבדה נפרדת ו/או לבקש ממפעיל האתר את תוצאות המעבדה העדכניות.

 

ניתן להוריד דף מידע לחקלאי כאן

 

לפרטים נוספים צרו קשר

פרטי יצירת קשר